2005-07-30

Konec party CzechTech

Předkládám pouze několik důvodů, proč bychom měli být za zásah naší policie vděční:


Legalita a legitimita
Nejsem sice právník, ale tuším, že existuje jistá legitimita a legalita chování, norem, zákonů ap. Co je legální, odpovídá platným zákonům. Co je legitimní, odpovídá lidskému cítění a logice věci. Mělo by být usilováno o maximální souzvuk těchto pojmů ve skutečném životě, aby mohl zákon být respektován. Zásah policie v západních Čechách byl bohužel legální. Dle právních posudků rozloha pzemku neodpovídala velikosti akce (došlo by tedy k narušení na jiných pozemcích) a ač vstup na tento pozemek byl oprávněný, nebylo tomu tak za tímto účelem v takovém množství. Chování účastníků (potažmo pořadatele) tedy bylo naproti tomu ilegální. Zásah byl i legitimní. Kde je obcházen zákon díky jeho zkreslování, může být aplikován jiný zákon také pouze zkresleně (a rovněž tedy stále legálně) i policií. Oko za oko, zub za zub. Dvojnásob to platí, pokud policie obhajuje zároveň též respektování zákonů (a práv na ochranu majetku ap.). Alespoň si návštěvníci z celé Evropy nebudou napříště dělat zrovna z našeho státu blbečky. Jakkoli se na zásahu budou nyní hledat chyby (vždy se nějaké drobné najdou a nafouknou), byl zásah "více než" legitimní (byl totiž příkladný pro příště) a o jeho holém smyslu není pochyb. Kdyby policie zůstala opět nečinná, zlomilo by to důvěru občanů i ve velmi banální skutečnosti garantované zákonem.


Každá sranda něco stojí.
Je zcela normální, že pokud chci něco dělat nebo se nějak bavit, musím za to zaplatit. Když si chci poslechnout hudbu, musím vynaložit náklady, abych ji získal. Když chci jít do parku, musím platit jeho údržbu ze svých daní. Účastníci CzechTeku neplatí nic a ještě jen velmi sporně nahradí škody, které přímo způsobili. Tak to prostě nejde, protože nikdo není povinen tolerovat cizí zábavu na svůj účet. Pokud se člověk narodí nebo jinak vstoupí na české území, zavazuje se také mlčky respektovat ocenění hodnot peněžní formou. Nelíbí-li se mu to, může zemi opustit. Ale nyní: co třeba kdyby party byla legální, platil se vstup a pořadatelé najali více pozemků? Vznikal by sice stále hluk, ale zásah policie by již bylo těžké uznat za legitimní. Jistě by bylo jednodušší odpad odklidit a také by neexistoval důvod pro provokativní mediální pranýřování v okurkové sezóně. O důvod více pro zábavu.


Alternativní chování není důvodem.
A už vůbec CzechTech neospravedlňuje. Pan Slavík v sobotní MF DNES bezostyšně tvrdí, že alternativní myšlení mladých a novost je jen těžko přijímána těmi starými. Že se tito alternatývci snaží odpoutat od současného establishmentu. Tímto však nadhled ani empatii příliš neprojevil. Jistě. Mají na své názory a činy právo. Bohužel však jsou jisté hodnoty, které jsou nezpochybnitelné - jako třeba, že jsme všichni lidé. A co víc: bohužel máme demokratický stát, kde platí, že svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda jedince jiného. Nebo třeba, že zákony platí i pro cizince stejně. Narození se v ČR nás mlčky zavazuje k respektování jejích zákonů, jakkoli je to nepříjemné a málo "free". Navíc se tomu nelze vyhnout. Nikde však není psáno, že je třeba vázat se na ekonomický a marketingový establishment. Když pořadatelé vyhoví poměrně benevolentním zákonům, mohou si si pak již dělat, cokoli chtějí a nikoho nemusí o nic prosit - rozhodně ne o názory nebo komerční podporu.
V tomto případě je však také značně mrzuté, že nejde o asertivní vyznávání vlastních hodnot, ale jistý způsob revolty. Vzkaz technařů totiž bohužel rozhodně nezní: "Nechte nás tančit, máme všichni své starosti (nebo práva a povinnosti)." Jejich vzkazu chybí odpovědnost, pokora, respekt k "nepříteli" a elementární slušnost. Asertivita totiž značně souvisí s legitimními a demokratickými přístupy a smýšlením, jaké bylo již popsáno výše a vzkaz "Tančíme . Tolerujte nás, my tu prostě jsme a serem na všechno, co jste si tu 15 let uzákoňovali," skutečně nesedí - jakkoli by asi tvrdili, že jejich vzkaz je "svoboda". Na jejich obhajobu snad musím dodat, že jejich úmysl je spíše dobrý, ač koliduje s výše uvedeným. Je to asi jako dobře míněná vražda - opět bohužel.


Pokud se to všechno ale účastníkům nelíbí, můžou stupídně juchat v jiné zemi, kde jim to třeba dovolí (checht). Těžko ji ale asi budou mezi těmi vyspělými hledat.

2005-07-28

Nákupní horečka


A pair of Fingersmashers
Originally uploaded by Ladik.

Pearly od Rock Pillars, sedák, HMS, kalhoty Ocún, v nejbližší době prsák... a je to všechno k něčemu? Lezu pořád stejně, ba dokonce možná hůř, protože noha musí nejprve zvětšit lezečky a lezečky zase zmenšit nohu.
I přesto mám z lezení daleko větší radost a to je asi důležité.

2005-07-26

Praha 2005 pro Bahn (pha_2005)

Protože jsem si Bahn za celých těch několik let, co si s ním ve volných chvílích hraji, nekoupil, rozhodl jsem se z úplně minimálního množství slušnosti existující verzi Prahy pro rok 2005 nezveřejnit. Ani napříště s koupí zřejmě nebudu spěchat, právě jsem si (raději) koupil mj. nové lezky Pearl od Rock Pillars a ty vzhledem ke kvalitě pochopitelně nejsou zrovna levné. Lepší sportovat než klikat do počítače na umělé tramvajky.


Anonymní příznivce Prahy (kterých je víc než dost) však můžu alespoň natěšit: simulace se rozrostla všemi směry, nádraží byla přestavěna dle skutečnosti, přibyla uliční síť v některých částech centra (čímž došlo k připodobnění "mapě"). Takřka všechny autobusy i tramvaje jsem provedl do detailu v zoomu 2, dokreslil jsem vodní plochy a parky na území města a někde i mimo. Jsou zachyceny také všechny dlouhodobé stavby a uzavírky, o nichž (něco) vím. Vesměs však došlo k doladěním, která jsou na první pohled těžko povšimnutelná.

2005-07-08

Opět o terorismu (aneb také denně jezdím metrem)

Teroristické útoky se stávají od 2001/09/11 předmětem odborných úvah desítek uznávaných politologů, sociologů a dalších. Vesměs se odvolávají na kulturní střety, střety hodnot, ev. na nerovný stav, který panuje mezi kulturami. Neubráním se malé hloupé schématizaci pustého laika. Mám pocit, že průměrný terorista je sice inteligentní, nicméně ne natolik schopný, aby filozoficky uvažoval o stavu své civilizace. Žádná "filozofická úvaha" by jej totiž nikdy nedovedla k tak hrůznému činu. Při použití rozumu (jakkoli zkresleného Koránem) nelze takto jednat. Terorismus pudí daleko aktuálnější a znatelně více přízemní témata, která jsou jako rozbuška daleko připustitelnější. Plyne z toho ale jedna věc: teroristický útok je vlastně drastickou odměnou za boj proti terorismu, za angažování se při ochraně a ucelování hodnot západního světa (jakkoli se nám média denně snaží tvrdit, že žádné nemáme). Pokud tedy Čechy "ten svůj" nedostanou, může to pouze znamenat, že příliš neschopně přešlapují, a nebo ještě nepřišel jejich čas.

2005-07-07

Teroristické útoky v Londýně

Nemá cenu opakovat slova o zbabělosti a nízkosti teroristů. Dříve nebo později přijdou i sem. Nezbývá než tiše uctít památku těch, kteří padli za oběť vyústění toho nejhoršího, co v lidech je. A snad nám to dá zase na chvíli možnost uvědomit si, jak zbytečné jsou některé naše denní problémy ve světě, kde existují skutečné tragedie.

2005-07-05

John Mayall & The Bluesbrakers: Road dogs (2005)

John Mayall je muzikant, který vždy vyžadoval alespoň skromnou dávku porozumění. Na klávesy mysticky a melodicky laděná bluesrocková deska Stories z roku 2002 vypadala, že tento kruh zbořila. Road dogs se však vrací zpět do zajetých kolejí. Album je bez emocí provedený mistrný bluesrockový amalgam, v němž uslyšíme jak klávesy, tak kytaru. Je oproštěno od melodických výkyvů, zůstvává tedy více ležet na rytmu. Příznivý velmi bluesový dojem vycházející přímo od kořenů (podpořený také velmi hutným zvukem) zkazí snad až poslední třetina, která stylově tápe. Od starého bluesmana, který je opět na muzikantském vrcholu, bych čekal více šamanství. Nicméně je nutné především pochválit: Road dogs jsou mistrovsky odvedená práce - především právě začátek desky nenechá posluchače na pochybách, že má v ruce geniální album a že Mayall stále roste. Uděluji 3 z 5.

She already knows


She already knows
Originally uploaded by Ladik.

But I do not. Unluckily she causes a very strong allergic reaction to me, what never happened by any of my cats before. I hope my nose and lungs are gonna adjust themselves to her fur soon, or else she is gonna have to return :-(